Anna Nord

Anna Nord

Speciallärare
Universitetsbiblioteket
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

Jag är speciallärare på Universitetsbiblioteket i Kalmar och tillhör Sektion högskolepedagogik. I mitt uppdrag arbetar jag med att stödja studenters lärande och har fokus på texthandledning med studenter med läs- och skrivsvårigheter. Min bakgrund är ämneslärare i svenska och historia och jag har undervisat i grundskola och gymnasieskola på både yrkesförberedande och studieförberedande program. Jag är speciallärare med specialisering mot språk-, skriv och läsutveckling.

Läs gärna mer om stödet som finns för studenter:

Universitetsbibliotekets handledning

Riktat pedagogiskt stöd

Undervisning

För lärare:

Sedan 2016 har jag, i min tidigare tjänst som lärare på gymnasiet, fortbildat och handlett lärare i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Jag är utbildad SKUA-utvecklare via Nationellt Centrum för svenska som andraspråk på Stockholms Universitet. På Lnu håller jag och min kollega Maria Olsén seminarium om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare. (Tider för hösten -24 kommer inom kort)

Filmer om tillgängligt lärande