Anna Piasecka

Anna Piasecka

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i Rättsvetenskap 

Undervisning

JURIDIK & SAMHÄLLSVETENSKAP

- Juridikterminen på Socionomprogrammet
- Socionomprogrammet - kommunikation och ledarskap
- Juridik i Socialt arbete

Fokus på Familjerätt, Barnrätt, Socialrätt, Migrationsrätt, Tvångslagstiftningar, Myndighetsutövning

- Programmet för integrations- och mångfaldstudier 

-Fokus på Migrationsrätt, Mänskliga Rättigheter och Europarätt

- Distansundervisning i Socialrätt
- Undervisning i juridik, organisation och ledarskap, konfliktlösning, sociala interventioner, etik i socialt arbete, metodologi och teori
- Handledning av Samhällsvetenskapliga uppsatser och examensarbeten
- Uppdragsutbildning
- Kursansvar
- Examinator

Forskning

Rättssociologi, Familjerätt, Migrationsrätt, Barnrätt, Socialrätt, Europarätt, Implementering, Sociologi

Uppdrag

- Forskningsprojekt i familjerätt med fokus på högkonfliktfamiljer i vårdnadstvister och barnets bästa.

- Uppdragsutbildning.

PUBLIKATIONER

Piasecka A, (2008) European Integration vs. European Legal Culture - A Comparative Case Study concerning Harmonization and Implementation of EU Migration Law, Lund University Press, Avhandling

Piasecka, A, Rejmer A. (2016). Parenting Coordination: Identifying and implementing new evidence based methods for resolving high conflicts in child custody disputes. Folkhälsoinstitutet.

Hydén H, Piasecka A, Åström K, (2006) Lawmaking as process. A general model of lawmaking processes. Från sidan 9 – 27, Publikation/Tidskrift/Serie: Трансформація політики в право

Piasecka A, Saitta P, (2005) The Hidden Normative Process behind the Construction of European Migration
Policies, Sociologia del Diritto, ISSN: 0390-0851, Del av eller Kapitel i bok

Piasecka A, (2010) Effectivity through Diversity? Making law more efficient – The traps in legislative and implementation processes, Krakow university - Lund university

Piasecka A, (2006) Effects of European Law -on the Transformation of Politics in Legislation Processes, Lund University

Piasecka A, Saitta P, (2005) "Invisible Norms in International Law: The contribution of Norm Science in understanding the normative process within implementation of European Immigration Law" Presenterad vid konferens "European Ways of Law, Onati InternationalInstitute for Sociology of Law"

Piasecka. Anna (2003) The Polish – European Paradox, Lund University

Piasecka. Anna (2003) Creating an Imagined Sense of Unity – "the new Europe" "To se
today's reality in the light of yesterdays to form the future", Lund University

Piasecka. Anna (2003) A development of the European Unions legislative democracy
processes with participatory research and knowledge development, Lund University

Piasecka. Anna (2003) Benefits of Prisons Institutional Care? Lund University

Piasecka. Anna (2003) An Outbreak of Welfare Failure?, Lund University