Anna Salomonsson

Anna Salomonsson

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lärare och forskare i ämnet litteraturvetenskap. År 2017 disputerade jag på en avhandling om gestaltningen av (post-)koloniala maktförhållanden i tre verk av Sara Lidman och därefter har jag även intresserat mig för ekokritik, arbetarlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik. Jag har en bakgrund som ämneslärare i svenska och engelska.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på kurser om kvinnliga författarskap från 1800-talet och 1900-talet, en kurs om Elin Wägners författarskap samt en masterkurs inom postkoloniala studier. Dessutom undervisar jag inom ramarna för lärarutbildningen på såväl ämneslärarprogrammet som grundlärarprogrammet med inriktning mot undervisning i åk 4-6.

Uppdrag

Sedan januari 2022 är jag ämnesansvarig för litteraturvetenskap vid institutionen för film och litteratur.

 

Tidigare uppdrag

  • viceprefekt vid institutionen för film och litteratur (2022-vt2023)
  • samordnare för KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) i ämnet svenska (2020-vt2023)

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)