Anna Sandgren

Anna Sandgren

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Verksamhetsledare Palliativt centrum för samskapad vård

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Sandgren, A. (2014). Grounded Theory. Videnskabelig teori og metode : fra idé till eksamination. Köbenhavn, Munksgaard Forlag.
  • Sandgren, A. (2012). Grounded Theory. Vetenskaplig teori och metod : Från idé till examination inom omvårdnad. Lund, Studentlitteratur AB. 407-425.

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))