Anna Sandgren

Anna Sandgren

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Verksamhetsledare och vetenskaplig ledare för Palliativt centrum som är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner. Våra verksamhetsområden är Utbildning, Klinisk utveckling, Forskning och Folkbildning. Läs mer om centrumet på www.palliativtcentrum.se 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Sandgren, A. (2014). Grounded Theory. Videnskabelig teori og metode : fra idé till eksamination. Köbenhavn, Munksgaard Forlag.
  • Sandgren, A. (2012). Grounded Theory. Vetenskaplig teori och metod : Från idé till examination inom omvårdnad. Lund, Studentlitteratur AB. 407-425.

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))