Jag intresserar mig för förhållandet mellan film och andra konstarter eller medier, och för film som ett komplext eller sammansatt uttryck där bild, dialog och musik samspelar. Det diversifierade ger också mångtydighet, vilket innebär att vi kan använda film i olika sammanhang, i allt från skolundervisning till att förstå oss själva och vår omvärld.

Jag undervisar om all slags film, men har mest skrivit om europeisk film. Avhandlingen handlar om kultur, språk och media i övergångsskedet från stumfilm till ljudfilm med exempel från tysk, fransk och svensk filmkultur. Min senaste bok handlar om Ingmar Bergmans filmskapande, med fokus på den skapande processen från anteckningsböcker till färdiga filmer. 

För tillfället arbetar jag med flera projekt i LNU:s forskargrupper: ett om film och ekologi, ett om representation av HIV och ytterligare ett om film i skolundervisning. I mer populärvetenskapliga fora har jag också skrivit om samtida europeisk film, och särskilt om förhållandet mellan film, samhälle och historia.

Som forskare är jag verksam i såväl lokala som nationella och internationella sammanhang. Vid Linnéuniversitetet ingår jag i forskargruppen för intermediala studier (IMS), som utgör ett av universitetets forskningscentra. Internationellt är jag aktiv i Network of European Cinema Studies, Screenwriting Research Network, International Association of Adaptation Studies och International Society for Intermedial Studies.

Jag representerar också Linnéuniversitetet för den nationella tankesmedjan Humtank, där jag verkar för att humanistisk forskning ska ges mer plats i samhällsdebatten (se humtank.se).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))