Anna Thyberg

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Min undervisning präglas av ett dialogiskt perspektiv vilket innebär att studenter får pröva olika samtalsformer med det gemensamt att frågor och diskussionspunkter formuleras av dem själva. Jag undervisar mestadels på kurser inom ämneslärarprogrammet med fokus på litteraturdidaktik. En viktig målsättning är att inkludera författare från olika marginaliserade grupper vid sammansättning av litteraturlistor.

Forskning

Min avhandling handlar om gymnasieelevers deliberativa samtal om skönlitteratur inom engelskämnet. Sedan dess har jag bland annat forskat om hur förstaårsstudenter på universitetet lär sig behärska det ämnesspråk som används i litteraturvetenskap inom ämnet engelska samt om olika typer av muntliga grupptentamina för litteratursamtal också detta inom ämnet engelska. I ett pågående VR-projekt om ämneslitteracitet lett av Ewa Bergh-Nestlog undersöker vi vilka diskurser lärarutbildare rör sig mellan när det gäller ämnesspråk inom ämnena svenska, engelska, och matematik i grundlärarprogrammet årskurs 4-6.  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)