Anna Thyberg

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
+46480446446
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar om litteraturvetenskapliga teorier, drama och noveller på G1, uppsatsskrivning inom litteraturdidaktik på G2, samt litteraturvetenskap ur ett didaktiskt perspektiv på G3 och avancerad nivå. 

Forskning

Min avhandling handlar om gymnasieelevers deliberativa samtal om skönlitteratur inom engelskämnet. Just nu forskar jag om hur förstaårsstudenter på universitetet lär sig behärska det ämnesspråk som används i litteraturvetenskap på engelska.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)