Anna Wahlgren

Anna Wahlgren

Doktorand
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är intresserad av didaktiken och hur den formas i praktiken. Mitt didaktiska intresse kommer från mitt tidigare arbete som Montessorilärare i förskolan. Utöver Montessorilärarexamen har jag också en förskollärarexamen, processen som ledde till den har fått mig att fundera över betydelsen av responsivitet och vad det innebär att vara människa i världen tillsammans med andra människor. Funderingar inom dessa områden leder nästan automatiskt till tankar om bildning och människans tillblivelseprocess i världen, därför är det också inom det området mitt forskningsintresse ligger, mitt studieobjekt är betydligt mer konkret och berör undervisningsprocesser i förskolan. Mitt avhandlingsprojekt kan du läsa om i länken nedan. 

 

Här på institutionen för didaktik och lärares praktik så undervisar jag på flera olika kurser inom förskollärarprogrammet, bland annat: Förskolan - barns första skola, Samspel och interaktion i förskolan samt olika VFU-kurser inom förskolan. Jag finns också i kurser på institutionen för pedagogik och lärande, i kurser som handlar om läroplansteori och didaktik i förskolan. Jag tillhör forskningsmiljön SITE, där jag för tillfället också är koordinator.