Anna Weibenfalk

Administratör
Lokal- och serviceavdelningen
Spara kontaktuppgifter

Uppdrag

Arbetar som administratör vid Infocenter i Kalmar. 

Till Infocenter är du alltid välkommen för att få allmän information och service. Frågor kring universitetsbiblioteket och lotsning vidare i organisationen. I vår butik säljer vi profilprodukter, kontorsmaterial och kurskompendier. Vi hjälper även till med passerkort.

Jag är ansvarig för telefoni på Infocenter. Sitter som objektspecialist i objektet Telefoni/Infocenter.
Har hand om beställningar av hårdvara, abonnemang och allt kring våra tjänster från Telia.