Anna Wingkvist

Anna Wingkvist

Forskningsrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som forskningsrådgivare arbetar jag mycket praktiskt med ansökningsstöd, rådgivning och tips till enskilda forskare och forskargrupper främst vid Fakulteten för Teknik (FTK). På det mer strategiska planet hanterar jag interna processer och koordinering mot fakultetsledning och universitetsledning gällande vissa forskningsfinansiärer (t ex KK-stiftelsen, Wallenberg, Göran Gustafssons Stiftelse). Jag tillhör Grant and Innovation Office (GIO), en enhet som ingår i Avdelningen för Externa Relationer (ER). 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))