Anna Wolke

Anna Wolke

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är bibliotekarie vid Sektion högskolepedagogik där jag stöttar med bibliotekariekompetens i sektionens olika kurser och aktiviteter.

Ta kontakt med mig om du eller dina kollegor vill utveckla din/er kompetens inom MIK (medie- och informationskompetens) för egen del men även för att bli bättre på att stötta och vägleda studenter i deras informationssökning.

OER, öppna lärresurser är ett område som intresserar mig. Jag har till exempel gjort den här guiden, som handlar om UB, vårt stöd och våra resurser. Den behöver man inte vara ny student för att ha glädje av. Flera av UB:s lärresurser finns även samlade på LnuPlay samt på vår YouTube-kanal.

För närvarande pågår ett projekt vid Lnu om öppen vetenskap, i det projektet ingår jag i delprojekt 3, det som handlar om öppna lärresurser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))