Forskning

Doktorand i matematikdidaktik med ett forskningsintresse som rör planering av matematikundervisning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)