Jag är gästforskare i kunskapsmiljön Utbildning i förändring och anknuten till Centrum för Educational Linguistics. 

 

Forskning

I min forskning har jag intresserat jag mig bl.a. för flerspråkighet i skola och utbildning, (trans)språkande, klassrumsinteraktion och lärarutbildning. I min avhandling undersökte jag på flerspråkiga barns och ungdomars språkande i och utanför en tvåspråkig skolmiljö. Därefter har jag bl.a. studerat lärares gränsöverskridande praktiker i digitala och fysiska klassrum och transspråkande på gymnasieskolans språkintroduktion. Min pågående forskning fokuserar på om och hur ett digitalt verktyg och reflekterande med stöd av det kan bidra till utveckling av lärarstudenters kommunikativa ledarskap under och bortom VFU.