Profilbild

Annelie Johansson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708433
+46725941358
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är filosofie doktor i svenska språket, didaktisk inriktning, och legitimerad lärare i ämnena svenska och historia.

Undervisning

Jag undervisar företrädesvis i kurser om akademiskt skrivande, retorik, textanalys, sociolingvistik samt betyg och bedömning både som fristående kurser och inom program på campus och distans.

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt, som lades fram för offentligt försvar den 14 december 2018, undersöker jag lärares bedömningsspråk i grundskolans skriftliga omdömen. Angreppssättet är diskursanalytiskt och jag analyserar språkhandlingar, bedömningsfokus och språklig utformning med analysmetoder hämtade från systemisk-funktionell lingvistik. Avhandlings-arbetet ingår i projektet Texter med tyngd som undersöker studenters och yrkesverksammas myndighetsskrivande i tre professioner och utbildningar (lärare, poliser, socionomer).

Uppdrag

Jag har uppdrag som studierektor för grundlärarlaget i svenska språket och är FKH:s ledamot av programrådet för grundlärarexsamen. Tidigare har jag haft uppdrag som doktorandrepresentant i handledarkollegiet för forskarutbildning i språkvetenskap och i beredningsgrupper. Jag har också varit ledamot av en IT-grupp och i en arbetsgrupp i betyg och bedömning.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)