Profilbild

Annelie Johansson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708433
+46725941358
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är filosofie doktor i svenska språket, didaktisk inriktning, och legitimerad lärare i ämnena svenska och historia.

Undervisning

Jag undervisar företrädesvis i kurser om akademiskt skrivande, retorik, textanalys, sociolingvistik samt betyg och bedömning både som fristående kurser och inom program på campus och distans.

Forskning

2018 disputerade jag på en avhandling om lärares bedömningsspråk i grundskolans skriftliga omdömen. Angreppssättet är diskursanalytiskt och jag analyserar språkhandlingar, bedömningsfokus och språklig utformning med analysmetoder hämtade från systemisk-funktionell lingvistik. Avhandlingsarbetet ingår i projektet Texter med tyngd som undersöker studenters och yrkesverksammas myndighetsskrivande i tre professioner och utbildningar (lärare, poliser, socionomer).

Mina forskningsintressen rör yrkesskrivande, bedömning, skrivundervisning och elevtexter.

Uppdrag

Jag har uppdrag som studierektor för grundlärarlaget i svenska språket och är FKH:s ledamot av programrådet för grundlärarexamen. Tidigare har jag haft uppdrag som doktorandrepresentant i handledarkollegiet för forskarutbildning i språkvetenskap och i beredningsgrupper. Jag har också varit ledamot av en IT-grupp och i en arbetsgrupp i betyg och bedömning.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)