Annette Årheim

Annette Årheim

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Annette Årheim är lektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Undervisning

Årheim undervisar främst i litteraturvetenskapliga kurser inom ämneslärarutbildningen.

Forskning

Årheim disputerade 2007 med avhandlingen När realismen blir orealistisk. Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är fiktionens funktioner i såväl människors vardagsliv som i olika utbildningssammanhang. Annette erhöll 2009 en femårig tjänst som akademiforskare av Kungl. Vitterhetsakademien. I projektet med arbetstiteln "Identifikationens former och funktioner" studerar Årheim svensklärares och svensklärarutbildares föreställningar om den personliga och identifikatoriska läsningens hinder, potential och begränsningar i ett kombinerat didaktiskt och estetiskt perspektiv. I en pågående empirisk studie undersöker hon också, tillsammans med prof. Margareta Petersson, läkarstudenters litteratursyn och skönlitteraturens funktion i läkarutbildningen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))