Annie Roos

Annie Roos

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi i delämnet entreprenörskap. Min bakgrund inkluderar en PhD från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där jag specialiserade mig på genus, kontext och entreprenörskap. Min forskning har som syfte att främja landsbygden genom olika typer av entreprenörskap.

Undervisning

Som universitetslektor är jag engagerad i undervisning inom ämnet entreprenörskap. Jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter till studenter och hjälper dem att förstå de olika aspekterna av entreprenörskap. Jag är även programansvarig för Ekonomihögskolans Mastersprogram Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring. Läs mer om programmet här.

Forskning

Min forskning fokuserar på att förstå och analysera entreprenörskap ur ett kritiskt perspektiv. Jag har undersökt hur manliga stereotyper påverkar entreprenörsrollen och hur entreprenörskap kan bidra till empowerment och emancipation. Dessutom har jag studerat kvinnliga entreprenörsnätverk och deras betydelse för att främja jämställdhet och inkludering.

Jag är svensk projektägare för FLIARA (Female-led Innovation in Agriculture and Rural Areas) som är ett internationellt forskningsprojekt som finansieras via EU-horizon. I FLIARA lyfter vi innovativa kvinnor på landsbygden samt ökar förståelsen och kunskapen kring innovationer för en hållbarare framtid.

Jag medverkar även i delprojektet Kulturutbud genom entreprenörskap över sektorsgränser inom forskningsprojektet InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning. I delprojektet studerar vi hur samverkan mellan samhällssektorer (privat, offentlig, ideell) på landsbygden fungerar inom kultursfären. Jag studerar Ryssby IOP bibliotek som ett exempel på samverkan.

Mer om projekten går att läsa via länkarna nedan.

Uppdrag

Jag är ansvarig för Ekonomihögskolans Medskapanderåd där vi integrerar forskning och utbildning med samverkan genom att samla aktörer i Linnéregionen från olika samhällssektorer. Läs mer om Medskapanderådet lite längre ner på denna sida.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)