Profilbild

Annika Andersson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767434
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Annika Andersson utbildades till förskollärare vid Högskolan Kristianstad 1986 och arbetade som förskollärare i Lund och Sydney (Australien) fram tills 2001 då hon flyttade till Eugene Oregon. Där tog hon en BA och en BS i psykologi (utvecklingspsykologi) och lingvistik. Detta följdes av en MS och en PhD i psykologi inom fältet kognitiv neurologi.

Under sina år som förskollärare och genom hennes utbildning har fokus alltid legat på andraspråksinlärning. Där den stora frågan har  rört sig kring vad  det är som påverkar hur väl vi kan lära oss ett förstaspråk och och ett andraspråk. I sin forskning använder hon sig delvis av färdighetstest men också av elektroencefalogram (EEG). Det senare av typen event-related potentials (ERP). Med hjälp av ERP kan hon mäta millisekund för millisekund hur hjärna bearbetar ett språk online under det att ett språk läses eller lyssnas på. 

Till hösten gästbloggar Annika på vetenskapsrådets nätbaserade tidning Curie (https://www.tidningencurie.se/gastbloggar/).

Undervisning

VT 2018

FL028 Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning 'Language, language acquisition and second language education'

FL032 Språkutveckling och litteracitet i förskolan 'Language acquisition and literacy in pre-school'

2SS10E-3 Självständigt arbete (dk 3 i Svenska som andraspråk, kandidatkurs)

HT 2018

1SS02U Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

FL032 Språkutveckling och litteracitet i förskolan 'Language acquisition and literacy in pre-school'

Forskning

Riksbankens jubileumsfond, A neurophysiological study of German and English learners of Swedish and their processing of Swedish placement verbs 2018-2020. PI Dr Andersson

The Linné centre Cognition, Communication and Learning, Research funding for a pilot project entitled "An ERP study of processing of visual narratives in school-aged children", spring 2018. PIs Dr Andersson, Dr Hansson

Samverkans initiative Lunds Universitet, Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum, 2017-2019, PI Dr Gulz

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, The Magical Garden – Supporting Early Mathematics For Preschoolers with different Linguistic Backgrounds. 2018-2020, PIs Dr Gulz, Dr Lenz-Taguchi

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Andersson, A. (2018). Hjärna och flerspråkighet. The brain and multilingualism. Nätverksträff för lärare för nyanlända elever från 12 kommuner, arranged by Skolverket through Kristianstad University (HKr). May 4th.
Andersson, A. (2018). Myter och sanningar om andraspråksinlärning. Myths and truths in second langauge acquisition. Andersbergs skola, Halmstad, through Skolverket. January 8th.
Andersson, A. (2018). Om hjärnan och flerspråkighet On the brain and multilingualism (Conference for teachers of English as a foreign language). Stockholm, Sweden: Skolporten. Feb 6th
Andersson, A. (2018). Kan en vuxen hjärna lära sig nytt? Can an adult brain learn anything novel? (Conference for teachers of Swedish as a second language). Stockholm, Sweden: Skolporten. March 7th
Andersson, A. (2018). Hjärna och språkinlärning—vad studier av hjärnan avslöjar om andraspråkinlärning. Språkforum: ett evengemang i Språktidningens regi. Rival, Stockholm, April 13th.
Andersson, A. (2018). Hjärna och språkinlärning. Kompetensutvecklande möte för Lnus lärare i nybörjarsvenska. Linneaus University, Växjö, May 14th.
Andersson, A. (2018), Sanningar och myter om flerspråkighet. Truths and myths on multilingualism. (Conference for school teachers Stockholm, Sweden: Gothia Fortbildning. April 18th (10 am)
Andersson, A. (2018), Sanningar och myter om hjärna och flerspråkighet. Truths and myths on multilingualism and on the brain. (Conference for early childhood teachers). Stockholm, Sweden: Gothia Fortbildning. April 18th (1.30 pm).
Andersson, A. (2018) Hjärna, inlärning och minne. Brain, learning and memory. (Meeting arranged by parents for parents and teachers at a local school in Viken) (about 80 participants), March 5th.
Andersson, A. (2018). Om hjärnan och flerspråkighet, On the brain and multilingualism (Conference for teachers of French and German as a foreign langauge). Stockholm: Skolporten. Oct 9th.