Annika Andersson

Annika Andersson

Docent
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Annika Andersson utbildades till förskollärare vid Högskolan Kristianstad 1986 och arbetade som förskollärare i Lund och Sydney (Australien) fram tills 2001 då hon flyttade till Eugene Oregon. Där tog hon en BA och en BS i psykologi (utvecklingspsykologi) och lingvistik. Detta följdes av en MS och en PhD i psykologi inom fältet kognitiv neurologi.

Under sina år som förskollärare och genom hennes utbildning har fokus alltid legat på andraspråksinlärning. Där den stora frågan har  rört sig kring vad det är som påverkar hur väl vi kan lära oss ett förstaspråk och ett andraspråk. I sin forskning använder hon sig delvis av färdighetstest men också av elektroencefalogram (EEG). Det senare av typen event-related potentials (ERP). Med hjälp av ERP kan hon mäta millisekund för millisekund hur hjärna bearbetar ett språk online under det att ett språk läses eller lyssnas på. 

Sedan hösten 2020 görs denna forskning i LiLa-lab på campus.

Orcid Id https://orcid.org/0000-0001-6731-1522

 

Undervisning

Kursansvarig 2023 HT

Efficient scientific writing

4Sv116 Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik

2SSÄ12 Metodkurs dk2 Vetenskaplig metod

Föreläsningar i följande kurser 2023 HT

FP004 Språkutveckling och litteracitet i förskolan

4XA101 7.5 hp Qualitative Methods in the Social Sciences

Forskning

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Language processing: domain general or domain specific? ERP studies of verbal and visual language processing in children with typical and atypical language development 2020-2025. 4,700,000 kr. MAW 2019.0083 PI Dr. Andersson, co applicant Dr Hansson 

NLU Strategiska satsningar, Dags att höja ögonen: Undersökning av fonologisk träning i sitt sammanhang: En pilotundersökning. PI Dr Andersson, co applicants Dr Fälth, Dr Matta, Dr Wernholm. 2024, 500,000 kr

ULF praktiknära forskning Karlskrona, Motivation till språkinlärning PI Dr Andersson, co applicant Dr Fälth. 2023-2024, 520,000 kr

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))