Jag är kommunikatör vid Linnéuniversitetet och jag arbetar med bland annat internkommunikation, ledningsstöd och kriskommunikation.

Jag är även universitetets representant i kommunikationsgruppen för europaunbiversitetet EUniWell, samt ledningsstöd (så kallad kom-partner) till fakultetsledningen för fakulteten för konst och humaniora.