Annika Schilling

Annika Schilling

universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i organisation och ledarskap

Undervisning

Undervisar främst i kurser om organisation, ledarskap och Human Resource Management (HRM).

Forskning

Forskning främst inriktad mot organisering och personalarbete/HRM i kunskapsintensiva verksamheter. I min forskning har jag bland annat berört:

  • Professionell identitet vid fusioner av kunskapsföretag
  • HRM-processer i professionsbaserade tjänsteföretag
  • Kommunikationskonsulters roll och verksamhet i en allt mer medialiserat näringsliv.
  • Innovationsarbete i tjänsteföretag

I det pågående forskningsprojektet Att ikläda sig kompetens studerar jag förkroppsligandet av kunskapsintensivt tjänstearbete, bland annat i termer av klädkoder. Projektet är finansierat av Ragnar Söderbergs Stiftelse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)