Ann-Mari Fransson

Ann-Mari Fransson

Docent
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Tidigt ville jag förstå hur naturen runt mig fungerade och att jag skulle fortsätta lära mig saker var tydigt. Denna vetgirighet och vilja att förstå driver mig fortfarande på krokiga vägar genom vetenskapen. Med en bakgrund i växtekologi och näringsämnesupptag, 11 år inom landskapsarkitektur och tillämpad forskning har städernas träd blivit mitt huvudfokus.

Jag får inspiration av ett nära arbete med praktiker som har de relevanta frågorna för samhållsutvecklingen och som vill ha svar på olika probem. Mitt jobb blir att hitta svar som är säkra och som ger relevanta bidrag till dessa problem.

 

Forskning

För att träden ska kunna göra stadsmiljön bättre för oss behöver de skötas på ett bra sätt. Det innefattar tex att de ska ha goda möjligheter att ta upp näring och vatten från marken som i städer kan vara väldigt ogästvänlig. Hur detta ska gå till där även vägar, ledningar och avlopp måste fungera kan vara komplicerat. Min forskning undersöker hur jorden som träden planeras i bör konstrueras och vilka effekter olika åtgärder får för trädens vitalitet och tillväxt. Ett sånt område är att tillföra biokol till planteringarna.

Projekt

https://biokol.org/

https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/

 

Publikationer

https://orcid.org/0000-0001-6853-6897

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)