Anthony Wagner-Vepsä

Anthony Wagner-Vepsä

Lektor, biträdande
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i design och genusstudier.
Programansvarig BfA Design +Change, Växjö (sedan 2021)

Studierad Visuel Media Design - Video vid Universitetet för Konst och Design (Linz, Österrike). PhD i kulturvetenskap om transgender, monster och film på Konsthögskolan (Wien, Österrike). Postdok forskning om "subversive design" med fokus på transmaskulina kläder på Linnéuniversitetet.

 

Undervisning

Social Sciences
1GV075 Introduction to Transgender Studies (distance course)
(2016-ongoing)
1GV100 Genusvetenskapligt fortsättingskurs (2019)

BA Design
Design + Change programme
1DI370 Design Practice: Gender and Norms
(2017-2021)
1DI170 Sustainability and creativity (2017)
1DI176 Design Tools: 2D Design (2022)
1DI176 Design Tools: 3D Design (2022)
1DI376 Design Practice: Gender and Norms (2022)
2DI576 Futures: The State of things (2022)
2DI576 Futures: Independent project (2022)

Visual Communication +Change programme
1DI380 Module 4: Infographics 4 - Chaos (2019)

MA Design
4DI173 Design processes and the complexity of sustainability: Sustainability and artistic articulation (2019)
4DI174 Design processes and the complexity of sustainability: Sustainability and design (2019)
4DI171 Design Processes and the complexity of sustainability: Suastainability and explorative methods (2020-2021)
4DI172 Design Processes and the complexity of sustainability: Suastainability and Design Theory (2020-2021)
4DI173 Design Processes and the complexity of sustainability: Suastainability and artisatic articulation (2020-2021)
4DI174 Design Processes and the complexity of sustainability: Suastainability and Design (2020-2021)
4DI271 Emerging Design Disciplines and Norm Creativity: Design Theory (2020)
4DI274 Emerging Design Disciplines and Norm Creativity: Articulation

Forskning

Postdok forskning (2017-2019) om "subversive design" med fokus på transmaskulina kläder, på Linnéuniversitetet.
Forskningsintressen: transgender, monsters, somatekniker, crip-teori, inkluderande design, deltagande design, metadesign, norm-kritik och norm-kreativitet.

Kreativ forskningsgrupp Det Dolda (med Ola Ståhl och Petra Lilja)

Projektmedarbetare:

CRKKL – Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, CRKKL är ett projekt som medfinansieras av ERUF och som genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet, och i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost och Sustainable Småland (2019-21).

NKI SHS – Normkreativitet i Smart housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö (2018).

Uppdrag

Programansvarig BfA Design +Change, Växjö (sedan 2021)

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)