Anthony Wagner

Anthony Wagner

Lektor, biträdande
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i design och genusstudier.
Programansvarig BfA Design +Change, Växjö

Studierad Visuel Media Design - Video vid Universitetet för Konst och Design (Linz, Österrike). PhD i kulturvetenskap om transgender, monster och film på Konsthögskolan (Wien, Österrike). Postdok forskning om "subversive design" med fokus på transmaskulina kläder på Linnéuniversitetet.

Undervisning

Social Sciences: 1GV075 Introduction to Transgender Studies (distance course)

BA Design + Change: 1DI370 Design Practice: Gender and Norms; 1DI380 Module 4: Infographics 4 - Chaos

MA Design: 4DI271 Emerging Design Disciplines and Norm Creativity: Design Theory; 4DI274 Emerging Design Disciplines and Norm Creativity: Articulation

Forskning

Postdok forskning (2017-2019) om "subversive design" med fokus på transmaskulina kläder, på Linnéuniversitetet.
Forskningsintressen: transgender, monsters, somatekniker, crip-teori, inkluderande design, deltagande design, metadesign, norm-kritik och norm-kreativitet.

Kreativ forskningsgrupp Det Dolda (med Ola Ståhl och Petra Lilja)

Projektmedarbetare:

CRKKL – Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, CRKKL är ett projekt som medfinansieras av ERUF och som genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet, och i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost och Sustainable Småland (2019-21).

NKI SHS – Normkreativitet i Smart housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö (2018).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))