Arash Kordestani

Arash Kordestani

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning om digitalisering och hållbara försörjningskedjor

Arash Kordestani är lektor och forskare vid institution för ekonomistyrning och logistik. Under de senaste åren har hans huvudsakliga forskningstema formats kring maskininlärning, cirkulär ekonomi, hållbara försörjningskedjor och offentlig upphandling.

Han har också studerat liknande områden såsom försörjningskedjor av ekologiska och närproducerade livsmedel, publicerat en rapport för LRF Norrbotten, och bidrog till utvecklingen av flera forskningsansökningar med fokus på intermodala transporter.

Med en bakgrund i industriell marknadsföring och teknik så har han blivit intresserad av Big Data och maskin learning inom marknadsföring och logistik samt av olika prognosmetoder, vilket bland annat lett till att han läst specialiserade kurser vid University of California, San Diego. Han bidrar regelbundet till undervisning och forskning genom att handleda examensarbete. Han har fått finansiering från Sveriges innovationsmyndighet (Vinnova), Handelsbankens forskningsstiftelser, Handelns utvecklingsråd, European Regional Development Fund (ERDF). 

I dagsläget medverkar han i två projekt med tema av förbättringar av prognosmetoder med hjälp av maskininlärning och ett annat projekt med utveckling av en closed-Loop-supply-chain för ökad cirkulär användning av planglas. 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))