Jag är universitetsadjunkt vid institutionen för biologi och miljövetenskap. 

Undervisning

Jag är kursansvarig för miljötoxikologi (1MX039) och lärare inom miljöriskanalys (4MX005), introduktion till miljövetenskap (1MX049), risk kommunikation och arbetsmiljö kurserna.

Forskning

Min forskningsbakgrund om tungmetaller föroreningsproblem i mark-, vatten- och växter och saneringsteknik. Jag är expert i fytoremedieringsteknik (använder växter för tungmetallers sanering från miljön)

Avslutat forskningsarbete: utredning om sanering av förorenat sediment från Oskarshamns hamn med hjälp av Salix spp.

Vi har upptäckt att vattenmossa kan rena arsenik från grundvatten i norra Sverige (SVT Nyheter)

Publikation lista på google scholar

Länk till SVT:s nyhet: Vatten renas från arsenik – med hjälp av mossa

Uppdrag

Vattenlevande växter och flytande våtmark (2022-23)
Undersökning av tungmetallansamling i vattenväxtarterna och användning av dem för flytande våtmarkssystem i glasriket, Kalmar-kronobergs län.

Syftet med detta projekt är att utveckla ett växtbaserat saneringssystem (fytoremediation) av tungmetaller från det vatten från glasriket i Kalmar-Kronobergs län.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)