Arne Rosendal Hansen

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Arne Rosendal Hansen, Cand. scient. (idrott) Tränarutbildning, Träningslära, fysiologi, Didaktik, HPC (test och träning) Gymnastik, videoanalys (inlärning med video), Polisutbildningen. Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del I . Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del I (Bilagor) . Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del II. Praktisk användning av biomekanisk plattform till analys av basketbollspelare (Forskningsprojekt under TEAM DANMARK). Examensuppgift i teoretisk pedagogik. Projekt redskapsgymnastik. Polisutbildningen Växjö. Test av personlig fysisk profil (PFP). Artiklar i Svensk idrottsforskning Bok och Video: Springgymnastik + Video Video: Gymnastikens historia

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)