Arne Rosendal Hansen

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708690
+46725941477
Spara kontaktuppgifter
Arne Rosendal Hansen, Cand Scient. (idrott) Tränarutbildning, Träningslära, fysiologi, Didaktik, HPC (test och träning) Gymnastik, videoanalys (inlärning med video), Polisutbildningen. Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del I . Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del I (Bilagor) . Implementering och praktisk användning av biomekanisk plattform. Del II. Praktisk användning av biomekanisk plattform till analys av basketbollspelare (Forskningsprojekt under TEAM DANMARK). Examensuppgift i teoretisk pedagogik. Projekt redskapsgymnastik. Polisutbildningen Växjö. Test av personlig fysisk profil (PFP). Artiklar i Svensk idrottsforskning Bok och Video: Springgymnastik + Video Video: Gymnastikens historia

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)