Profilbild

Åsa Rydell Blom

Docent
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
+46470708126
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är docent i Virkeslära med inriktning mot beständighetsfrågor. Mitt doktorsarbete handlade om naturlig beständighet ovan mark. Det arbetet låg till grund för mina nuvarande projekt där vi undersöker hur virkesfaktorer och olika färgsystem tillsammans inverkar på beständigheten. Här arbetar vi tillsammans med färgföretag och SVEFF, Sveriges Färg och Lim Företagare. Förutom det, så har jag bland annat kikat på uttorkning av vindfällda träd och sprickor i stormskadad skog. Jag undervisar i ett flertal kurser, till exempel Virkeslära samt Träets egenskaper och identifiering.  Jag är biträdande projektledare i SPETS samt projektledare för samverkansprojektet Skog- och träcentrum syd.

Uppdrag

Styrelseledamot i Fakulteten för teknik, 2019-

Biträdande projektledare SPETS, 2018-

Projektledare Skog och träcentrum syd, 2018-

Lärarrepresentant i Disciplinnämnden, 2016-

Prefekt vid institutionen för skog och träteknik, 2013-2018

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)