Profilbild

Åsa Rydell Blom

Docent, prefekt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
0470-70 81 26
070-687 05 15
Hus M 3008
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är prefekt på institutionen för skog och träteknik samt docent i Virkeslära med inriktning mot beständighetsfrågor. Mitt doktorsarbete handlade om naturlig beständighet ovan mark av gran och tall. Det arbetet låg till grund för mitt nuvarande projekt där jag undersöker hur virkesfaktorer och olika färgsystem tillsammans inverkar på beständigheten. Här arbetar jag tillsammans med färgföretag och SVEFF, Sveriges färgfabrikanters förening. Förutom det, så har jag bland annat kikat på uttorkning av vindfällda träd och sprickor i stormskadad skog. Jag undervisar i ett flertal kurser, till exempel Virkeslära, och Träets egenskaper och identifiering. Mitt intresse för utbildning är stort. Jag har varit med om att utforma Materutbildningen inom skog och trä och sitter nu med i satsningen ”Expertkompetens för hållbart träbyggande” samt ett projekt för att implentera entreprenörskap i ingenjörsutbildningen. Läs gärna min forskningsblogg Färg och trä

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)