Åsa Rydell Blom

Åsa Rydell Blom

Docent, prodekan
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som docent inom Virkeslära och med inriktning mot beständighetsfrågor har jag arbetat med förståelsen för virkets egenskaper inom hela produktionskedjan, från skog till färdig produkt. Min forskning handlar i dag främst om träets beständighet och fuktegenskaper, vilket är viktiga faktorer vid utomhusbruk.

Jag vill genom min forskning bidra till ett hållbart biobaserat samhälle, samt att skapa innovation och tillväxt inom svensk skogs- och tränäring.

I min roll som prodekan arbetar jag i fakultetens ledning med fokus på samverkan med det omgivande samhället, både inom forsking och utbildning. 

Uppdrag

Prodekan, Fakulteten för teknik, 2020-

Styrelseledamot i Fakulteten för teknik, 2019-2020

Projektledare SPETS, 2020 (Biträdande 2018-2019)

Koordinator Skog och träcentrum syd, 2018-

Lärarrepresentant i Disciplinnämnden, 2016-2021

Prefekt vid institutionen för skog och träteknik, 2013-2018

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))