Profilbild

Åsa Bolmsvik

Universitetslektor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
+46470708032
+46722394869
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är studierektor för fakultetens ingenjörsutbildningar och lektor inom byggteknik. I min roll som lektor är programansvarig för byggnadsingenjörsprogrammet, undervisar i flera kurser, samt forskar om hur stomburet ljud (vibrationer) sprids genom trähus.

Undervisning

Jag ger kursen Byggnadsakustik och vibrationer på programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Jag ger kursen Betongkonstruktioner för andraårsstudenter inom byggnadsingenjörsprogrammet. Därutöver har jag glädjen att vara kursansvarig för examensarbetskursen inom både Byggnadsutformnings- och Byggnadsingenjörsprogrammet, en kurs som kopplar ihop studenternas studieår med näringslivet. Varannat år undervisar jag inom uppdragsutbildning på militärhögskolan inom byggnadsfysik och betongkonstruktioner.

Forskning

Min forskning handlar om hur stomburet ljud (vibrationer) sprids genom trähus. Detta studerar jag genom att göra mätningar av accelerationer och ljudtryck med hjälp av experimentell modalanalys både i fält och i labmiljö. Jag gör FEM (finita elementmetoden) av trästrukturer för att kunna verifiera mot mätningar. Målet är att kunna hitta hur olika parametrar såsom dämpning och upplagsförhållanden påverkar flanktransmissionen. Jag publicerade min doktorsavhandling i mars 2013, men har fortsatt att studera området även därefter. Bland annat är jag med i ett forskningsprojekt som studerar vindinducerade vibrationer i höga trähus, Tall Timber Building. Ett annat forskningsprojekt är Bioinnovation, FBBB där jag är med i delprojekt 4.1 som studerar knutpunkter i trähus. Det tredje forksningsprojektet jag är delaktig i är Stadsutvecklingsprojekt Torparängen i Växjö, där jag är ansvarig för de byggtekniska projekten.

Uppdrag

Som programansvarig för programmet Byggteknik, högskoleingenjör är jag ansvarig för att studenterna får en bra utbildning och att utbildningen motsvarar vad arbetsmarknaden förväntar sig.

Som studierektor för ingenjörsutbildningarna har jag ansvar för kvalitetsfrågor och utveckling.

Jag är kommer from 1 april 1017 vara projektledare för utvecklingen av en tvåårig masterutbildning "Sustainable Structural Engineering".

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)