Åsa Bornefjäll

Åsa Bornefjäll

Lärare, adjungerad
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Pedagogik och specialpedagogik.

Uppdrag

Kursansvarig för 4UVÄ04 Specialpedagogik för ämneslärare, vt 2021.

Handledare i 2FL01E Självständigt arbete inom förskolepedagogiskt område 2020-2021. 

Projektledare för Specialpedagogik för lärande 2019/2020 samt 2020/2021- handledarutbildning för kompetensutveckling i specialpedagogik för specialpedagoger/speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens i Tingsryds kommun.

Projektledare och utbildare/handledare i Skolverkets Samverkan för bästa skola i Värnamo kommun 2019/2020.

Kursansvarig för 2FL009 Specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan, 7,5 hp, Kalmar, ht 2019. 

Projektledare och utbildare/handledare i Skolverkets Samverkan för bästa skola i Sölvesborgs kommun 2018 och 2019. 

Projektledare samt handledare för handledare i Skolverkets uppdragsutbildning Specialpedagogik för lärande 2017-2019.