Åsa Gustavsson

Åsa Gustavsson

Docent, prefekt
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ekonomihögskolan arbetar med att AACSB ackreditera sin verksamhet och sina program. Från och med 2017 är jag projektledare för denna ackrediteringsprocess.

Tidigare har jag undervisat i logistik och supply chain management på grundläggande och avancerad nivå samt varit programansvarig för masterprogrammet "Innovation through Business, Engineering and Design". Jag har även varit pedagogisk samordnare och biträdande prefekt för Institutionen för ekonomistyrning och logistik.

Min forskning är inriktad mot logistik och supply chain management med fokus på sågad trävara (wooden supply chain). Forskningen handlar om hur vi med väl fungerande logistik, stukturer och system kan skapa effektiva försörjningskedjor som tar hänsyn till både kundernas och omvärldens krav. Forskningen har resulterat i ett 10-tal publikationer.

 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)