Åsa Morin

Doktorand
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand i pedagogik. Min forskning handlar om särskilt begåvade barn. Tidigare arbetade jag som specialpedagog i förskolan och innan dess som förskollärare.

Undervisning

Jag undervisar på förskollärarprogrammet i kurser om specialpedagogik och verksamhetsförlagd utbildning.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om särskilt begåvade barn.

Med sin snabba utveckling väcker särskilt begåvade barn ofta nyfikenhet hos sin omgivning. Likt alla individer är särskilt begåvade barn olika, men det finns gemensamma nämnare och drag som ofta visar sig tidigt. Trots det är det en grupp som sällan uppmärksammas, vilket tenderar att ha negativ inverkan på barnets välmående och skolgång.

Begreppet särskild begåvning är dynamiskt, vilket innebär att det tillskrivs olika betydelser beroende på den omgivande kontexten. Det saknas en enhetlig global definition om vad särskild begåvning är, vilket bidrar till svårigheten att identifiera särskilt begåvade barn.

Avhandlingen fokuserar på att det finns olika föreställningar om den här gruppen barns behov och utvecklingsmöjligheter, och att dessa olika föreställningar i sin tur kan komplicera relationen såväl mellan förskola/skola och hem som mellan pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva.