Åsa Nilsson Skåve

Åsa Nilsson Skåve

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lärare och forskare i litteraturvetenskap. Min doktorsavhandling från 2007 behandlade Stina Aronsons berättarkonst och den modernitets- och civilisationskritik som präglar författarskapet. Andra forskningsintressen är unga läsare, skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet och ekokritiska och postkoloniala läsningar av modern svensk litteratur samt av ungdomsdystopier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))