Åsa Ståhl

Åsa Ståhl

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är en designforskare och konstnär som arbetar som lektor på Designinstitutionen på Linnéuniversitetet.

Jag är en av deltagarna i Earth Logic Design, ett forskningprojekt som iscensätter en ny, jordlogisk spelplan för design. Projektet är en del av InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning.

Se den engelska sidan för utförlig information. 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))