Åsa Ståhl

Åsa Ståhl

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är en designforskare och konstnär som arbetar som lektor på Designinstitutionen på Linnéuniversitetet.

Se den engelska sidan för utförligare information om utbildning, forskning och uppdrag. 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))