Åsa Trulsson

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708667
Spara kontaktuppgifter

Jag är sedan februari 2016 anställd som biträdande lektor i ämnet kultursociologi. Här arbetar jag med Centrum för kultursociologi, men också med att föreslå och implementera ett interkulturellt perspektiv i lärarutbildningen. Min forskning berör berör hur religiositet och det mångreligiösa förhandlas inom en normativ sekulär institution som svenska skolan. Framförallt ligger fokus på religiösa elevers livsvärld, men också hur denna formas av mötet med andra ungdomar, lärare och professionella inom den svenska skolan. 

Mina forskningintressen berör vardagsliv och så kallad levd religion, framförallt i förhållande till kroppslighet, praktik men också maktperspektiv och intersektionalitet. Jag har min bakgrund i ämnet religionsvetenskap. 2011 disputerade jag på i allmän religionshistoria med en avhandling som berör hur mening, autenticitet och gemenskap  skapas i olika nyandliga kvinnogrupper från ett praktikorienterat perspektiv. Sedan disputationen har jag arbetat med ett projekt kring hur religiositet, intimitet och kärlek förhandlas hos kristna karismatiska ungdomar. Under denna tid undervisade jag också inom ramen för ämnet religionsvetenskap.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))