Åsa Tugetam

Åsa Tugetam

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23087, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Doktorand inom kroppsligt lärande och pedagogiska processer.

Undervisning

Lärarutbildningen - hälsa och friluftsliv

Idrottsvetenskapliga programmet - hälsa, friluftsliv, vetenskaplig teori och metod

Summer Academy - Outdoor Leisure and Sport in the Swedish landscape

Forskning

Det övergripande syftet med min avhandling är att beskriva och analysera de lärprocesser som tar form i skolans friluftslivsundervisning utifrån elevernas erfarenheter. Jag vill försöka förstå hur elevernas meningsskapande och lärande inom friluftsliv går till. Analytiskt är jag intresserad av hur elever på gymnasiet beskriver och gör lärande i friluftsliv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))