Åsa Wågman

Åsa Wågman

Utredare
Universitetsledningens kansli
37012, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag jobbar på Universitetsledningens kansli som beredningssamordnare till Gunlög Fur, vicerektor för hållbarhet och som funktionsansvarig för koordinatorer för lika villkor & jämställdhet och hållbar utveckling.

Jag är projektledare på Lnu för Hållbara Resval, ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet med medfinansiering från Region Kalmar Län och Europeiska Regional utvecklingsfonden.

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)