Jag jobbar på Universitetsledningens kansli med att ta fram underlag och olika utredningar främst inom området utbildningskvalitet. I mina arbetsuppgifter ingår administrativt stöd till rådet för utbildning och lärande. Jag ingår även i beredningsgruppen som är det administrativa organet till ledningsgruppen för de tre lärosätena Karlstad-, Mitt- och Linnéuniversitetets gemensamma arbete för utbildningskvalitet ("treklövern").

 

Publikationer