Åse Magnusson

Fakultetshandläggare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Några av Linnéuniversitetets allra främsta forskningsmiljöer har fått benämningen Linnaeus University Centre. Vid dessa bedrivs högkvalitativ och spännande forskning med nationell och internationell lyskraft. Jag arbetar som koordinator för två av dessa spetsforskningscenter, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies samt Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS).

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)