Astrid Regnell

Astrid Regnell

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Regnell, A. (2017). August Strindberg. En lundensisk litteraturhistoria : Lunds universitet som litterärt kraftfält. Göteborg & Stockholm, Makadam Förlag. 118-123.

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)