Astrid Skoglund

Astrid Skoglund

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Kontaktväg: Använd e-postadressen astrid.skoglund@lnu.se 

Undervisning

Kursansvarig för Institutionen för svenska språkets kurser i Språkrådgivning och textvård och för kandidatutbildningen i svenska språket. 

Forskning

Ingår i forskningsprojekt kopplat till kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

Ingår i forskningsprojekt finansierat av VINNOVA och Familjen Kamprads stiftelse: Vänta barn på arabiska och svenska. Normkritisk innovativ design för interaktiv mödrahälsovård

Uppdrag

Uppdrag från Domstolsverket inom Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Aktuella-projekt/Jamstalldhetsintegrering/) 

Tidigare undervisningsuppdrag Snabbspåret för nyanlända samhällsvetare, ekonomer och jurister. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)