Bridgette A Wessels

Bridgette A Wessels

Projektledare
Institutionen för medier och journalistik
+44 0114 2226416
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Bridgette Wessels är Reader in Digital Sociology vid universitetet i Sheffield i Storbritannien men är också knuten till Institutionen för media och journalistik vid Linnéuniversitetet och sedan 2015 ledare för det Regionala pressprojektet (REGPRESS). Wessels egen forskning är tvärvetenskaplig och hon har bland annat undersökt hur digitala tjänster interagerar inom olika delar av samhällslivet, inom exempelvis hälsovård, och i sammanhang av social och ekonomisk integration, kulturellt deltagande och offentlighet. Flera tidigare forskningsprojekt har erhållit medel från såväl EU-kommissionen som från olika forskningsråd och myndigheter i Storbritannien. Bridgette Wessels har publicerat flera böcker och på olika sätt medverkat i tidningar, tidskrifter och andra medier.