Bärbel Westphal

Bärbel Westphal

Docent
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Mitt huvudsakliga forskningsområde är modern tysk litteratur efter 1945. Jag undersöker samhällsanknutna teman: den nya fattigdomen, miljöfrågor och andra samtidsskildringar som postkoloniala aspekter och genusfrågor. Jag har skrivit en svensk introduktion till tysk Poplitteratur som utkommit i en antologi om Chic-lit. Ett speciellt intresse gäller Martin Walsers författarskap, där jag undersöker framställningar av kärlek, äktenskap och åldrande.

Jag är medredaktör för Fakulteten för konst och humanioras forskningspodcast, HumPodd. Mellan åren 2007-2011 och 2014-2018 var jag prefekt för Institutionen för humaniora, respektive Institutionen för språk.

Jag ingår i ett forskningssamarbete ledd av professor Edgar Platen vid Göteborgs universitet med namnet: Perspektiven. Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Här forskar vi på den tyskspråkiga samtidslitteraturen.

Undervisning

Jag undervisar från nybörjar- till avancerad nivå, och då huvudsakligen om tyskspråkig litteratur. Litteraturkurserna omfattar verk från upplysningstiden till våra dagar, t. ex. poplitteratur och migrantlitteratur. Jag ger också kurser i litteratur- och kulturhistoria.  Då jag även har en bakgrund som utbildad musiklärare undervisar jag även fonetik och uttal. Jag handleder kandidat- och magisteruppsatser med litteraturvetenskaplig inriktning och ger introduktionskursen till vetenskapligt skrivande.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)