Bärbel Westphal

Bärbel Westphal

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
E3047, Växjö
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Mitt huvudsakliga forskningsområde är modern tysk litteratur efter 1945. Jag undersöker samhällsanknutna teman: den nya fattigdomen, miljöfrågor och andra samtidsskildringar som postkoloniala aspekter och genusfrågor. Jag har skrivit en svensk introduktion till tysk Poplitteratur som utkommit i en antologi om Chic-lit. Ett speciellt intresse gäller Martin Walsers författarskap, där jag undersöker framställningar av kärlek, äktenskap och åldrande. Jag är medredaktör för Fakulteten för konst och humanioras forskningspodcast, HumPodd. Mellan åren 2007-2011 och 2014-2018 var jag prefekt för Institutionen för humaniora, respektive Institutionen för språk.

Jag ingår i ett forskningssamarbete ledd av professor Edgar Platen vid Göteborgs universitet med namnet: Perspektiven. Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Här forskar vi på den tyskspråkiga samtidslitteraturen.

Publikationer

Publikationer i urval

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))