Beate Schirrmacher

Beate Schirrmacher

docent
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som litteraturvetare och intermedial forskare är jag intresserad av hur litteratur interagerar med andra medier samt hur litteraturens materiella förutsättningar formar och påverkar berättelser. Jag har forskat om musikens roll i litteraturen och representation av rättegånger. För tillfället undersöker jag intermediala relationer i journalistik, om informativa berättarstrategier och kolliderande sanningsanspråk i olika medier.

Som tidigare journalist är jag alltid intresserad av att delta i samtal och debatter i olika forum, till exempel om tysk litteratur, om musikens roll i litteraturen, intermedial mediekunnighet i en digital samtid och om humanioras roll för att möta samhällsutmaningar.

Undervisning

Jag undervisar främst på kandidatnivån i litteraturvetenskap och på masterprogrammet Mediekulturer: Intermedialitet och Multimodalitet.

Forskning

Jag har främst forskat på den intermediala relationen mellan text och musik, t ex hur berättande text kan i sin struktur påminna om musik, hur text kan framkalla och utnyttja inre klang och bilder eller varför klassisk musik i litteratur och film så ofta kopplas till våld.

I projektet Instruments of repair har jag undersökt vad som händer när konstnärer utsätter uttjänta musikinstrument för element som vatten, eld och väder? Hur förändrar det vår förståelse för vad musik, klang och för vår omvärld?

Jag har tidigare analyserat hur representationen av rättegång i medier som litteratur, film och journalistik tematiserar frågor av trovärdighet och sanningsanspråk.

För närvarande fokuserar jag på ett intermedialt perspektiv på nyheter och journalistik, och undersöker informativa och misinformativa narrativa strategier samt kolliderade sanningsanspråk i olika medier.

Vidare är jag intresserad av intermedialitet och dess performativitet, dvs hur påverkar intermedialitet oss och hur kan vi utnyttja det? Hur kan intermedialitet kopplas till multimodalitet och andra medie- och kommunikationsteorier? Inom Linnéuniversitetets centrum för intermediala och multimodala studier är jag främst aktiv inom forskningsgrupperna IMS News och IMS Literacy.

 

 

Uppdrag

Jag är medlem i ledningsgruppen för Linnaeus University Center for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och ordförande för The Internatioanl Society for Intermedial Studies. Jag ingår i ledningsgruppen för doktorandskolan Multimodalitet och Intermedialitet för en Digital Värld (MIDWorld) som är finansierad av Vetenskapsrådet.

Jag är Linnéuniversitetets representant för tankesmedjan Humtank.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))