Bengt Larsson

Bengt Larsson

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

BENGT LARSSON är professor i sociologi och forskar om välfärdsprofessionellt beslutsfattande, partsrelationer i Europa, individuell lönesättning, samt FinTechs. Han har tidigare forskat om skuldsaneringsprocessen vid Kronofogden, lotterivinnares konsumtion, barns lärande om miljö och inflytande på familjens konsumtion, samt ekonomisk brottslighet och regleringar

Researchgate-profil: https://www.researchgate.net/profile/Bengt_Larsson2

Undervisning

Klassisk och modern sociologisk teori, ekonomisk sociologi, rättssociologi/social kontroll. Har även skrivit/varit redaktör för fyra svenska läroböcker: Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier (Studentlitteratur 2006/2011, Engdahl & Larsson); Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering (Liber 2011 red. Larsson & Engdahl) Ekonomisk sociologi. En introduktion (Liber 2014, red. Azarian, Daoud & Larsson). Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning (Liber 2017, Larsson, Ulfsdotter Eriksson & Adolfsson).

Undervisar också på examensarbeteskurser och handleder studenter och doktorander.

Forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

 • Projektledare (2023-2025): Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (True Europe). Finansiär: Europeiska Komissionen.
 • Projektledare (2022-2025): Välfärdsprofessionellt beslutsfattande - Diskretion, principer och program. Finansiär Vetenskapsrådet.
 • Projektmedarbetare (2022-2024): Digitalization, automation and decarbonization: Opportunity for strengthening collective bargaining in the metal sector (Barmetal). Projektet leds av Giovanni Dosi, SSSA, Italien. Finansiär: Europeiska Komissionen.
 • Projektmedarbetare (2021-2023): Health Risk Outlooks by Social Partners (HEROS). Projektet leds av Barbara Bechter, Durham University. Finansiär: Europeiska kommissionen.
 • Projektledare (2020-2022): Arbetarkollektivet' och polarisering: fackföreningar och arbetstagarrepresentation. Projektet är WP5 i det av FORTE finansierade forskningsprogrammet ”Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden”, lett av Prof. Tomas Berglund.
 • Projektmedarbetare (2020-2022): How Fintech affects the financial sector and what the effects are on collective bargaining in the European financial sector, finansierat av Europeiska Kommissionen och leds av Morten Clausen Uni-Europa samt Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet.
 • Projektpartner (2018-2020): EESDA – Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe, finansierat av Europeiska Kommissionen (DG Emp.). Projektet leddes av forskningsinstituten CEPS i Bryssel och CELSI i Bratislava.
 • Projektledare (2016-2019): Individuell lönesättning från policy till praktik – en komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer, finansierat av Vetenskapsrådet.
 • Projektpartner (2017-2018): SPEEED – Social Partner Engagement and Effectiveness in European Social Dialogue, finansierat av Europeiska Kommissionen och leddes av Dr Barbara Bechter, Durham University.
 • Projektledare (2014-2018): Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Samverkan

Bengt Larsson har i forskningen samverkat med omgivande samhället både genom spridning av forskningsresultat till offentliga, privata och civilsamhälleliga organisationer, och genom forskning i samverkan med representanter för fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Nedan finns några länkar relaterade till sådant samarbete:

Uppdrag

 • Östersjöstiftelsens Forskningsdelegation: led. 2022, ordf. 2023-2024.
 • Anställningsnämnd LNU/FSV: ledamot 2022-2023, ordförande 2024-
 • Forskningsråd LNU/FSV: ledamot 2022-
 • Ordförande HLK/Samhällsstudier LNU: 2022-
 • Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet (CERGU), styrgruppsledamot 2012-2020, styrgruppsordförande 2015-2017.
 • Vic. Prefekt för forskning och forskarutb., SOCAV, GU: 2018-2020.Stf.
 • Stf. Prefekt/Studierektor forskarutb., Sociologiska inst., GU. 2006-2009.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)