Bengt Larsson

Bengt Larsson

Professor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

BENGT LARSSON är professor i sociologi. Bengt Larsson forskar för närvarande om välfärdsprofessionellt beslutsfattande, partsrelationer i Europa, individuell lönesättning, samt FinTechs. Han har tidigare forskat om skuldsaneringsprocessen vid Kronofogden, lotterivinnares konsumtion, barns lärande om miljö och inflytande på familjens konsumtion, samt ekonomisk brottslighet och regleringar

Researchgate-profil: https://www.researchgate.net/profile/Bengt_Larsson2

Undervisning

Bengt Larsson undervisar om klassisk och modern sociologisk teori, ekonomisk sociologi, rättssociologi/social kontroll, och har även skrivit och varit redaktör för fyra läroböcker: Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier (Studentlitteratur 2006/2011, Engdahl & Larsson); Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering (Liber 2011 red. Larsson & Engdahl) Ekonomisk sociologi. En introduktion (Liber 2014, red. Azarian, Daoud & Larsson). Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning (Liber 2017, Larsson, Ulfsdotter Eriksson & Adolfsson). Larsson undervisar också på examensarbeteskurser och handleder studenter och doktorander.

Forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

  • Projektledare (2022-2024): Välfärdsprofessionellt beslutsfattande - Diskretion, principer och program. Finansiär Vetenskapsrådet.
  • Projektmedarbetare (2021-2023): Health Risk Outlooks by Social Partners (HEROS). Projektet undersöker arbetsmarknadsparternas arbete med arbetsmiljöfrågor nationellt och på EU-nivå och leds av Barbara Bechter, Durham University. Finansiär: Europeiska kommissionen.
  • Projektledare (2020-2022): Arbetarkollektivet' och polarisering: fackföreningar och arbetstagarrepresentation. Projektet ingår som WP5 i det av FORTE finansierade forskningsprogrammet ”Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden”, lett av Prof. Tomas Berglund.
  • Projektmedarbetare (2020-2022): How Fintech affects the financial sector and what the effects are on collective bargaining in the European financial sector, finansierat av Europeiska Kommissionen (DG Emp.). Projektet leds av Morten Clausen vid Uni-Europa samt Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet.
  • Projektpartner (2018-2020): EESDA – Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe, finansierat av Europeiska Kommissionen (DG Emp.). Projektet leddes av forskningsinstituten CEPS i Bryssel och CELSI i Bratislava. Projektet undersökte kopplingen mellan social dialog i Europa och parts-samarbeten och förhandlingar på nationell nivå i olika länder.
  • Projektledare (2016-2019): Individuell lönesättning från policy till praktik – en komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektets undersökte hur organisationer värderar anställdas arbete, och hur lönepolicys översätts till praktik i stora organisationer inom offentlig och privat sektor.
  • Projektpartner (2017-2018): SPEEED – Social Partner Engagement and Effectiveness in European Social Dialogue, finansierat av Europeiska Kommissionen (DG Emp.). Projektet leds av Dr Barbara Bechter, Durham University. Projektet kartlade faktorer som påverkar effektiviteten i sociala sektordialog mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom EU.
  • Projektledare (2014-2018): Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

 

Samverkan

Bengt Larsson har i forskningen samverkat med omgivande samhället både genom spridning av forskningsresultat till offentliga, privata och civilsamhälleliga organisationer, och genom forskning i samverkan med representanter för fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Nedan finns några länkar relaterade till sådant samarbete:

Sveriges HR förenings podd fråga forskaren: https://poddtoppen.se/podcast/1519328904/fraga-forskaren/35-bengt-larsson-individuell-lonesattning-fran-policy-till-praktik

Projektsida för samarbetsprojekt med UniEuropa och Nordic Financial Unions https://fintechandtradeunions.com/

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)