Bengt Magnusson

Bengt Magnusson

Professor, adjungerad
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Under såväl projektering, produktion som förvaltning av byggnader och anläggningar är ritningar och beskrivningar de viktigaste informationsbärarna genom hela processen. Just ritningar har en historia på över 4000 år, och ända fram till modern tid gjordes ritningar ”för hand”.

I dag är det i nästan undantagslöst fråga om digitala handlingar och dessa har tills helt nyligen varit direkta motsvarigheter till det traditionella ritbordet. Man pratar då om CAD, Computer Aided Design, eller på svenska datorstödd projektering. En annan akronym, BIM, Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering, har blivit aktuell de allra senaste åren. Detta innebär att man i speciella programvaror bygger upp digitala 3D-modeller av den tilltänkta byggnaden eller anläggningen. Dessa modeller består av ”intelligenta” objekt (byggdelar såsom väggar, bjälklag, pelare, ventilationskanaler, kabelstegar eller produktionsresultat som VA- eller FV-ledningar, vägar, osv. samt informationsobjekt såsom utrymmen och landskapsinformation) som bär synlig eller dold information, attribut.

I princip innebär detta att en modell egentligen är en databas med ett kraftfullt grafiskt användargränssnitt, där man kan skapa, förändra och redovisa information på flera olika sätt. M i BIM kan också stå för Management, alltså såväl projekt- som projekteringsledning som hantering och kommunikation av information mellan byggprocessens alla aktörer. Den kanske idag viktigaste användningen av BIM är att visualisera och koordinera olika tekniska system under projekteringen samt att extrahera olika former av materialmängder, ytor, mm, från en modell. Vidare är beräkningar och simuleringar av olika slag utgående från en modell ett område som växer i betydelse. Det kan vara studier av energi- och effektbehov, luftflöden, brandgasspridning, hållfasthet och bärförmåga, akustiska förhållanden, tillgänglighet, utrymning, och så vidare.

Vad som kanske ägnats mindre uppmärksamhet är hur den information som byggs upp under projektering och produktion används och ajourhålls i förvaltningsskedet, vilket sett från ett livscykelperspektiv har väl så väsentlig betydelse bland annat med hänsyn till miljö och ekonomi.

Dagligdags arbetar jag på AEC AB i Göteborg. Mobil 0708-800 344 Ordinarie arbetsplats: AEC AB, e-post: bma@aec.se

Undervisning

Jag har en lärartjänst på 30% på Byggteknik och är ansvarig för CAD/BIM-kurserna i institutionens båda program, Byggnadsingenjör och Byggnadsutformning.

Forskning

Handledning av doktorand, Fredrik Lindblad.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)