Bibliotekarie, arbetar med distansservice, lokalfrågor och visningar

Kultursamordnare, Det kulturella universitetet.

Styrelseledamot, SACO-S-föreningen på LNU.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))