Profilbild

Bettina Vogt

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767532
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är medlem i forskningsmiljön SITE (Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation) och mina huvudsakliga forskningsintressen kretsar kring bedömning och betygssättning i olika kontexter; problematiserande perspektiv på rättvisa och likvärdighet i relation till utbildning; samt komparativ pedagogik med särskild fokus på kontext-sensitiva komparationer och därtill relaterade metodologiska och metodiska aspekter.

Jag medverkar i ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet "Att utforska de svårfångade olikheterna – likvärdighet och kunskapssegregation i undervisningsprocesser".

I min doktorsavhandling jämförde jag tyska och svenska elevers syn på rättvis bedömning i skolan. Undersökning bygger på en kombination av en kontext-sensitiv komparativ ansats och en teorigenererande ansats, Grounded Theory Methodology. Projektet var en del av ett kooperationsprojekt med Centre for Comparative and International Education, Humboldt Universität, Berlin.

Jag undervisar i och ansvarar för kurser om bedömning och betygssättning för studenter i grundlärarprogrammen F-6 och inriktning fritidshem, samt ämneslärarprogrammet. Till viss del undervisar jag också i kurser om läroplansteori och didaktik. Därutöver ingår också andra arbetsuppgifter i min tjänst, så som handledning och examinering av självständiga arbeten, samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar relaterad till mina forskningsområden etc.

Dessutom är jag redaktör och redaktionssekreterare för tidskriften "Pedagogisk forskning i Sverige".

Uppdrag

  • Redaktör och Redaktionssekreterare för den vetenskapliga tidskriften "Pedagogisk forskning i Sverige"
  • Ordförrande för SWERA:s doktorandråd (2016-2017)
  • Granskare för vetenskapliga tidskrifter

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)