Birgit Östman

Birgit Östman

Emeritus i byggteknik
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Telefon: 070-529 18 71.

Utmärkelser

 • Best project 2018-2019, NFPA National Association for Fire Protection Association, USA
 • L.J. Markwardt Award for Best paper in Wood and Fiber Science 2018, Forest Products Society, USA
 • Swedish Fire Safety Association Royal Award 2019
 • Bernadotte Royal Award 2016, Swedish Forestry Association

Undervisning

Expertkompetens för hållbart träbyggande: 
Brandteknisk dimensionering av trähus, 5 hp

 

Forskning

Forskningsområde: Byggnadstekniskt brandskydd. Brandsäkerhet i trähus.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

 • Källander, B., Östman, B., Walker, J., Yndemark, B., Bregulla, J. (2023). Fire Safety : Wood in Construction. Swedish Wood;Timber development UK;Structural timber association.

  Website

  .
 • Östman, B. (2023). Publikationer Trä och brandsäkerhet 1973-2022.

  Lista över publikationer om Trä och brandsäkerhet från STFI, TräteknikCentrum, Trätek och SP Trätek. Vetenskapliga, populärvetenskapliga och industriinriktade publikationer ingår.

  Publikationerna är inbundna i volymer som finns på Tallinns tekniska universitet i Estland, där även Träteks brandbibliotek finns arkiverat.

  Totalt ingår cirka 600 publikationer.

  .
 • Östman, B. (2023). Publikationer Träteknik 1982-2016.

  Lista över publikationer om Träteknik från TräteknikCentrum, Trätek och SP Trätek. Vetenskapliga, populärvetenskapliga och industriinriktade publikationer ingår.

  Publikationerna är inbundna i volymer som finns på Linnéuniverstietet i Växjö, Luleå tekniska universitet i Skellefteå och avdelniingen för Byggnadsmaterial på KTH i Stockholm.

  Cirka 1200 publikationer, varav cirka 600 bundits in.

  .

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))