Jag fick min fil mag och fil dr i historia (med en minor i japanska studier) från universitetet i Wien. 2013-2015 tillbringade jag två år vid universitetet i Tokyo, där jag bland annat reviderade min avhandling för publicering (Spain, China, and Japan in Manila, 1571-1644, Amsterdam University Press, 2015).

Innan jag började vid Linnéuniversitetet arbetade jag och undervisade som postdoktorell forskningsassistent i det kollektiva HERA-projektet East Asian Uses of the European Past, vid Chair for Global History vid universitetet i Zürich (2016-2019). Jag var gästprofessor (Professurvertretung) vid universitetet i Wien i 2019/20.

Min undervisning berör främst den diplomatiska, sociala och kulturella historien i Öst- och Sydostasien före 1900. Min omfattande forskningserfarenhet i Japan, Kina, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike och USA gör att jag har en mer fullständig bild av samtidiga ämnen inom ramen för distinkta forskningstraditioner.

Sedan 2019 är jag värd för en global historia-podcast som heter 15past15: https://podcasts.apple.com/us/podcast/15past15-podcast-series/id1449706934

https://sea-treaties.org/

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))