Birgitta Lundbäck

Birgitta Lundbäck

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Leder programrådet för specialpedagog- och speciallärarprogrammen.

Är kursansvarig i olika kurser på specialpedagog- och speciallärarprogrammen och i den erfarenhetsbaserade utbildningen för grundlärare att arbeta i fritidshem. Jag deltar även i andra lärarutbildningskurser som berör barn och elever i behov av särskilt stöd.

Forskning

Forskningsintresset handlar om Specialpedagogik med fokus på fritidshemmet och elever i behov av särskilt stöd.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)