Birgitta Waters

Birgitta Waters

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar främst på grundnivå i ämnet svenska som andraspråk.

Forskning

Studier på licentiatnivå.

Uppdrag

Externa uppdrag och uppdragsutbildning.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)