Bishnu Chandra Poudel

Bishnu Chandra Poudel

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har akademisk utbildning i ekoteknik och miljövetenskap, skogsbruk och hållbarhetsvetenskap från Sverige, Finland och Japan. Efter att ha doktorerat inom ämnet ekoteknik och miljövetenskap arbetade jag i Sveriges lantbruksuniversitet som forskare innan jag började som forskarassistent här på institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag deltar i undervisningen på flera kurser i ämnet skogsbruk, skogsproduktionen och skogsplanering. Jag undervisar kurser, 2TS911 - Skogsproduktion, 4TS306 - träanvändning i skogen och trä värdekedjan 1TS991 - GIS i skogsbruket, och 1TS612 skoglig planering.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar produktion av biomassa i olika skogsskötselsystem och deras konsekvenser på totala kolbalans. Jag har expertis inom skogsbruk, skogsekologi, skogsproduktion, skogsskötsel och skogsprodukt utnyttjande när det totala kolbalans analys. I synnerhet några åtgärder kan sammanfattas som skogsbruk analys kopplad till koldioxidredovisning och förklara klimatnytta med olika skogsskötselalternativ i svenska skogar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)