Björn Citrohn

Björn Citrohn

Universitetsadjunkt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som undervisande lärare och forskarstuderande på Institutionen för fysik och elektroteknik. Min bakgrund är många års arbete i grundskolan med undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Dessutom har jag en bakgrund som ingenjör inom mark och VA-planering. Jag har också varit anlitad av skolverket som ämnesexpert i fysik/fysikdidaktik för grundskolan när det gäller kursplanen i fysik och naturvetenskap.

Undervisning

Min undervisning sker till största delen i fysik- och teknikdidaktik inom lärarutbildningen men jag arbetar även med vidareutbildning av lärare inom lärarlyft och olika uppdragsutbildningar.

Forskning

Jag är intresserad av modeller och hur de används i design processen i grundskolans teknikundervisning. Jag håller just nu på att undersöka vilka uppfattningar lärare har av modellers funktioner i undervisningen.

Uppdrag

  • Expert vid framtagande av läromedel i teknik för åk 7-9
  • Biträdande prefekt för avdelningen NT-didaktik
  • Studierektor för avdelningen Yrkeskunnande och Teknologi
  • Ämnesexpert i fysik vid Skolverket - framtagande av kursplaner Lgr11
  • Ämnesexpert i fysik vid Skolverket - framtagande av undervisningsstöd
  • Utvecklare nationella prov fysik vid Umeå Universitet 
  • Matematikutvecklare Växjö kommun
  • Arbetslagsledare och ledningsgruppsmedlem vid olika skolor